22 10, 2021

Primena duhovnih zakona oslobađa od patnje

Tokom našeg odrastanja  do odrasle osobe, učili su nas o mnogim zakonima. U školi smo učili zakone fizike, hemije, biologije, matematike...Učili su nas i neke društvene zakone...Kod kuće su nas učili da su uglavnom tata i mama zakon... Neke veoma [...]

Go to Top