Tokom našeg odrastanja  do odrasle osobe, učili su nas o mnogim zakonima. U školi smo učili zakone fizike, hemije, biologije, matematike…Učili su nas i neke društvene zakone…Kod kuće su nas učili da su uglavnom tata i mama zakon… Neke veoma važne prirodne zakone nas nisu naučili. Zakoni koji važe i deluju čak i kad ih ne znamo.

Jedan od bitnih prirodnih zakona jeste da je važno da posmatramo svoje misli i svoje emocije. I kada usmerimo pažnju u svoje misli i emocije, možemo biti svedok kako se naš život menja. Svi zakoni koje smo učili, taman da ih sve naučimo i primenjujemo, nisu garancija da ćemo imati srećan i ispunjen život.

Ljudi često veruju da negativna misao koja nam se javi, mora mora po svaku cenu da nestane iz našeg uma, jer će se u protivnom manifestovati. To nije dobro poznavanje ovog zakona. Kada misao  kakva god da je, svesno posmatramo i kažemo: “ Da, ja imam ovu misao”, tada možemo da je zapišemo i da je osvestimo…tako se ta misao neće automatski manifestovati. Kada sve te loše misli osvestimo, onda one dobijaju svesnu pažnju, a sve što dobije pažnju, menja vibraciju na lepšu i tada postajemo svesni da postoje i one misli suprotne od tih negativnih.

Znači, prirodni zakon je da ako misao posmatramo bez osuđivanja i bez straha od te misli, ta misao se menja i ukazuje nam na one suprotne, lepe. A ta loša misao koju smo hrabro posmatrali, gubi potrebu da postoji, i ona polako nestaje. Zato ne treba da se plašimo da iznesemo te svoje negativne misli, ali ne tako što ćemo da nekog okrivljujemo i da mislimo da smo žrtva.

Tada polako počinje promena. Promene ne nastaju preko noći,to takođe moramo da prihvatimo.

Kada emocije počnemo polako da osvešćujemo i da osvestimo da imamo zaista neprijatne emocije u telu, ljutnju, tugu, ljubomoru, strah…počinjemo da shvatamo da možemo da opisujemo tu emociju i pitamo se zašto je imamo, a onda dolazimo do toga da emociju možemo da izrazimo rečima. U stvari, mi tada emociju izrazimo kroz misli koje smo zapisali. I možemo tu misao da posmatramo i priznamo da je tu.

Misaoni tok se tako polako menja i emocija počinje da širi svoju rigidnu energiju i tada osećamo olakšanje.