Podsvesna negativna uverenja su glavni uzrok patnje u životu. Njihov uticaj dodatno jačamo navodnim uživanjem u raznim zadovoljstvima. Podsvesna uverenja ljubomorno čuva naše sopstveno unutrašnje dete. Zato je neophodno da postanemo svesni takvih uverenja i da smo svesni na koji način bežimo od njih.
Na radionici dobićete
– jasan postupak za otkrivanje podsvesnih uverenja
– jasan postupak za njihovo transformisanje i isceljivanje
– radićemo na prepoznavanju skrivenog uživanja u ritualima koja potiskuju emocije
– osvrt na značaj isceljivanja vremenskih linija i meditacija kojom prilazimo nerazvijenom unutrašnjem detetu i podstičemo njegovu edukaciju.
Radionica će se održati preko ZOOM aplikacije.
31.oktobar u 16h
Cena radionice je 2200 dinara.
Prijave na telefon 069 3007321, Olivera