Metlika, Slovenija  8. 09.  u 17h – predavanje i radionice – Grabovec br.82 Metlika

09.09. Zakazivanje individualnih tretmana

 

Pula 10. 09. u 17h –  predavanje i radionica – Runjačica br.88, Premantura

11.09. Zakazivanje individualnih tretmana

 

Opatija  12. 09. 2019.  u 17h – predavanje i radionica

Tenis klub – kafe bar Damar- Rukavac 70

 

Crikvenica 13.09.  u 18h -predavanje

Gradska vijećnica, petak 13. septembar u 18h

14.09. Radionica

15.09. Zakazivanje individualnih tretmana

 

Družićemo se uz sledeće teme:

– kako možemo da uspostavimo harmoniju u životu tako što ćemo da razumemo energiju misli i osećanja

– kakav značaj u našem životu imaju blizanačke i srodne duše i ko su ti ljudi i zašto se pojavljuju u našem životu
– kako možemo da iscelimo traume iz prošlih života i iz prošlosti ovog života

– kako možemo da iscelimo odnose sa dušama koje više nisu među živima
– kako možemo da iscelimo odnose sa dušama između života

– dobićete “recept” kako da razumete energiju misli i osećanja
– radićemo meditaciju za isceljivanja trauma iz prošlosti ovog života
– radićemo meditaciju za preuzimanje energije iz našeg budućeg ja koje već živi život onakav koji bi mi hteli da živimo

Napomena:

U svim navedenim gradovima  možete zakazati termine za individualan rad sa mnom. Individualan rad podrazumeva:

– individualne razgovore
– tretmane Rekonektivnog isceljivanja
– termine za Isceljivanje trauma iz prošlosti i prošlih zivota vođenom meditacijom

 

Za sve informacije o ovom događaju, kontaktirajte

00436502708960, Jasna