Zakažite

Coaching treninzi sa firmama

2018-11-11T16:31:54+00:00

POSEBNE POGODNOSTI ZA COACHING TRENINGE SA FIRMAMA

– za potpuniji poslovni učinak, potrebno je da je i rukovodeći tim, kao i celokupan poslovni kadar uvek zdrav i da je porodičan i poslovan život u harmoniji.

Posebnim tehnikama i meditacijama možete da kreirate poslovne uspehe koji će biti prirodna posledica snažnog i zdravog doprinosa svakog pojedinca u firmi.

Dogovaramo se za učestalost i trajanja radionice.

Kontakt 062 243748, Dr Goga Kostić